Bildterapeuten"Med mitt bildterapeutiska arbete vill jag synliggöra möjligheten
för alla att tänka kreativt och vara skapande i sina liv"


Utbildning


Auktoriserad av och medlem i Svenska Riksförbundet för Bildterapi.

Utbildad och diplomerad av Svenska föreningen för bildterapi.

Egen genomgången terapi i samband med utbildningen i bildterapi.

30 högskolepoäng i pedagogik.

Konstakademien Stockholm (5 år) - se CVNuvarande uppdrag och arbete


Bildterapier för personlig utveckling med enskilda. Efter överenskommelse.Tidigare speciella uppdrag utöver egen privat verksamhet


Konst- och bildterapeutiskt arbete i grupp på uppdrag av andra organisationer som till exempel med strokedrabbade, Oskarshamns Folkhögskola (Vändpunkten 2006-2017).

Bildterapeutiskt arbete med individer drabbade av förvärvad hjärnskada (1995 -2004).

Arbete med bildterapeutisk handledning av personal på Vimmerby vårdcentral (2006-2007).

Bildterapeutiskt arbete tillsammans med individer med kronisk psykiatrisk problematik (1997 - 2007).Egen löpande fortbildning


KUB ( litet bildterapeutiskt nätverk), kortare kurser och konferenser.