CVUtbildning


2015

Auktoriserad bildterapeut, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter

2010 – 2011

Yogalärare (Growth Health& Care, Bikash Acharya, Stockholm)

2007

Pedagogik 30 hp (Högskolan i Kalmar)

1994 – 1998

Dipl. Bildterapeut, Svenska Föreningen för Bildterapi

1972 – 1977

Konstakademien (Kungliga Konsthögskolan, Stockholm)

1971 - 1972

Konstfack / skulptur (Stockholm)Utställningar, konstnärliga uppdrag och stipendier


Lista med urval av utställningar, större konstnärliga uppdrag och stipendier kan lämnas vid förfrågan.Representerad


Genom Statens konstråd - bl.a. på Svenska Konsulatet i Rio de Janeiro, Utrikesbyrån Stockholm, Riksåklagarämbetet Stockholm, Växjö flygplats samt flera kommuner och sjukhus i Sverige.Arbetar för närvarande med


Egen konstnärlig verksamhet och därutöver arbetar jag interaktivt och kommunikativt med skapande verksamhet som:

Bildterapi för personlig utveckling med enskilda

Yogakurser i egen regi

Konstkurser.Medlem i


Konstnärernas riksorganisation, KRO

Yrkesgruppen inom Svenska Riksförbundet för Bildterapi, SRBt

KUB (litet nätverk för bildterapeuter)