Yogaläraren"Genom att praktisera och undervisa i yoga vill jag visa på hur viktigt det är att utveckla känslan av och förmågan att vara närvarande i nuet och i livet"


Yoga är en filosofi och erfarenhetsbaserad kunskap som utvecklats under flera tusen år i Indien. Den är individuell och fri från allt religiöst tänkande. Yoga kan också betraktas som ett strukturerat förhållningssätt och en systematisk metod för individers fysiska och psykiska utveckling. Yoga - mindfulness är anpassad till våra förhållanden och våra förutsättningar och har sina rötter i Patanjalis Ashtangayoga. Yogamästare Patanjali var den som först (vad vi känner till) sammanfattade yogasystemet.Egen utbildning i yogaMina praktiska erfarenheter


Annan för lärarrollen relevant utbildning


Om mina Yogakurser